บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

พิพากษาครั้งสุดท้าย! สหภาพยุโรปเรียกเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาด 22.1% ถึง 86.5% สำหรับรัดเหล็กของจีน

2022-09-02

พิพากษาครั้งสุดท้าย! สหภาพยุโรปกำหนดหน้าที่ป้องกันการทุ่มตลาด 22.1% ถึง 86.5% สำหรับรัดเหล็กของจีน!